Wsc - Langdorp vzw

4006

LIDGELD 2019

Op 1 oktober 2018 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de walking zijn pas op 9 november pas beschikbaar. Lidgeld vernieuwen kan dus maar vanaf woensdag 14 november.

Hoeveel kost het?
Een heel jaar lid zijn van de grootste wandelclub van Vlaams-Brabant, en tevens verzekerd tegen ongevallen op weg naar, tijdens, en op weg van een wandeltocht, kost 15 euro voor 1 persoon, 30 euro voor twee personen, en vanaf het derde lid van hetzelfde gezin bijkomend 10,00 euro per persoon.
 
De mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub terug.
U hoeft dit jaar geen formulier of naamklevers  voor het ziekenfonds mee te brengen. Via de federatie beschikken we over een formulier dat voor ieder ziekenfonds geldig is. Samen met uw lidkaart ontvangt u zo’n ingevuld formulier.

Hoe uw lidgeld betalen?
Het liefst van al hebben wij dat het lidgeld in de hand betaald wordt: tijdens de openingsuren van het secretariaat of tijdens onze Sinterklaastocht), want dan kunnen wij u meteen uw nieuwe lidkaart meegeven, en uw gratis wandelkalender.  Maar betaling langs de bank kan natuurlijk ook op nr. BE10 1460 5347 2704  met vermelding “lidgeld 2019” .En namen van de leden.  Nieuwe leden melden zich echter bij de secretaris, met opgave van hun (officiële) voornaam, familienaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer en nationaliteit.
Bewijs van lidmaatschap
Als bewijs van betaling van uw lidgeld ontvangt u een nieuwe  lidkaart met de vermelding 2019  Wie in de hand betaalt (zie hierboven) ontvangt deze lidkaart onmiddellijk.  Wie langs de bank betaalt krijgt ze achterna gestuurd (doen wij niet zo graag, want dit vraagt bijkomend werk, en een postzegel, maar even goede vrienden!).

 

Een aanrader: betaal uw lidgeld voor 1 januari 2018, dan is u al met Nieuwjaar in orde met de verzekering; u ontvangt dan bovendien, per gezin, gratis de Walking in Belgium 2018 (Vroegere Marching)  Opgelet: deze kalender kan u zelf afhalen zolang hij beschikbaar is, hij wordt u niet opgestuurd!

Vanaf januari wordt er overal gescand. Zorg dat u net zoals uw ID kaart ook uw lidkaart bij u heeft. Geen lidkaart wil zeggen geen lid u betaalt dan een hogere inschrijfprijs.

 

Vermelden van rijksregisternummer.

Vanaf 2017 vraagt Sport Vlaanderen, het vroegere BLOSO, om ook het rijksregisternummer van de sporters te vermelden op de ledenlijsten van de sportfederaties. Immers als sporter mag je bij verschillende clubs binnen dezelfde  sport aansluiten. Naar subsidies toe kan er maar één keer subsidie toegekend worden per sporter. Dat kan alleen maar via het unieke rijksregisternummer. Bij de lidgeld vernieuwing hebben we dus uw rijksregisternummer nodig.
Het Rijksregisternummer kan u vinden op de ACHTERKANT van uw I.D. kaart en begint met uw geboortejaar.
Praktisch:
Bij het vernieuwen van je lidgeld kom je naar het secretariaat. In de kinderopvang liggen briefjes klaar.
Daarop vul je in :  je naam en voornaam, je rijksregister en eventueel je telefoonnummer en e-mail adres. Dit doe je voor iedereen waarvoor je een lidkaart komt halen.
In het secretariaat geef je dit briefje of briefjes af aan diegene die je lidkaart opzoekt. Je betaalt en je krijgt  je lidkaart  + de Walking per familie. Samen met uw lidkaart ontvangt u een ingevuld formulier, om uw inschrijvingsgeld terug te trekken via de ziekenkas.
Vanaf de Sinterklaastocht kan je dan ook  je 40 puntenkaart 2018 meenemen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn