Wsc - Langdorp vzw

4006

Volgende Wandelingen

zondag, 01 maart 2020
Clubwandeling
46ste Mars der Zuiderkempen
vrijdag, 06 maart 2020
Vrijdagwandelingen
Wolfsdonk - Herselt - Wolfsdonk
vrijdag, 20 maart 2020
Vrijdagwandelingen
Ourodenberg - Aarschot - Ourodenberg

zondag 23 februari 2020

Busreis naar Berneau Berneau chateau

De eerste busreis van 2020 brengt ons naar de rand van de Voerstreek, net in het Waalse gewest. Namelijnaar het dorpje Berneau. Op Wikipedia vonden we onderstaande:

Berneau werd gesticht op een golvende leembodem. Het landschap vertoont veel overeenkomsten met dat van het nabijgelegen Nederlandse Zuid-Limburg. Het dorp wordt in middeleeuwse bronnen aangeduid als Berne (1312) en Bernauw (1359). De graven van Dalhem bezaten er een burcht. Deze behoorde later toe aan de in Overmaas voorname familie Van Gulpen. De schepenbank Berneau grensde eveneens grotendeels aan de Dalhemse schepenbanken Moelingen's-GravenvoerenWeerst en Bolbeek. Toch maakte Berneau geen deel uit van Dalhem, maar het behoorde tot de elf banken van Sint-Servaas, een bezit van het kapittel van Sint-Servaas in Maastricht. De hertog van Brabant bezat de hoge jurisdictie in het dorp.

Situatie in 1830

  Bij de onafhankelijkheid van België inventariseerde geograaf Philippe Vandermaelen in dit dorp 46 woningen, een kerk en een lagere school. Er waren 189 inwoners. Het inventaris omvat verder details over de natuurlijke omgeving, bodems, landbouwproductie en veestapel, waaronder 21 trekpaarden. Ook het wegennetwerk van toen is beschreven.                     

Eerste Wereldoorlog

Nadat in 1914 burgers op Duitse soldaten zouden hebben geschoten, werden op 5 augustus 1914 als strafmaatregel zowel Berneau als Moelingen platgebrand.
Taalgebruik 


 Oorspronkelijk spraken de inwoners van Berneau een Limburgs dialect. Het dorp kende echter vanaf de achttiende eeuw een geleidelijke verfransing. Bij de vaststelling van de taalgrens is het, onder meer op basis van omstreden talentellingen, in 1963 toegekend aan het Franstalige Wallonië. De deelgemeente kent geen taalfaciliteiten.

Bezienswaardigheden

Natuur en landschap

Berneau ligt in het weidegebied van het Land van Herve op een hoogte van ongeveer 75 meter. Door Berneau stroomt de Berwijn in noordelijke richting.

Over de wandeling kunnen we kort zijn. Wandelen door de Voerstreek is altijd een feest. Wandelen langs de Voer, stijgen en dalen langs holle wegen. Genieten van de vele kapelletjes. De langere afstanden trekken zelfs naar Nederlands Limburg. Allen daarheen?

 Vertrek parking Demervallei 08.00 uur. Terug omstreeks 17.00 uur. Inschrijven doe je door 7euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding  Berneau  en de naam van de deelnemers. Het bedrag moet voor 14 februari op onze rekening staan.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn