Wsc - Langdorp vzw

4006

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2021

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal gehouden worden
op maandag 28 juni 2021 te 19.30 uur in zaal Demervallei Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.

Agenda :

1. Verwelkoming.

2. Doornemen agenda     

3. Goedkeuring verslag van de vorige Algemene vergadering (verschenen in het infoblad van juli - augustus 2020)

4. Beknopt jaarverslag 2020 van het Secretariaat

5. Jaarverslag van de Penningmeester – Voorstelling begroting 2021

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Kwijting van de bestuurders WSC Langdorp vzw

8. Toelichting in verband met de bestuurssamenstelling

9. Samenstelling van een kiescollege van 2 aanwezige vaste leden

10. Stemming vernieuwing bestuursmandaat en verkiezing nieuwe bestuursleden.

-Vernieuwing: Alfons Leys – Corrie Martens – Ingrid Blockx- Roger Voet- Bart Daems.    

-Ontslag: Jef De Win

                    PAUZE – telling van de stemmen

 

11. Uitslag bestuursverkiezingen

12. oproep kandidaten bestuursleden, parcoursbouwers, afpijlers, medewerkers.

13. Ingestuurde agendapunten

14. Mededelingen en varia

Deze agenda zal aangepast worden volgens de door de leden ingestuurde agendapunten.  De aangepaste agenda zal medegedeeld worden bij de aanvang van de Algemene Vergadering.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn