Wsc - Langdorp vzw

4006

Zondag 18 september 2022

Busreis naar WestendeDuinen Westende

We nemen er deel aan de 52ste  Int. Duin- en Poldertocht. We ontvingen een ruime beschrijving over de omgeving.
 Centrum De Calidris, Strandlaan 1, 8434 Westende   Afstanden: 6-10-15-20-25-30 km..
Deze wandeling biedt alles wat de kust te bieden heeft: duinen, strand, polders, jachthaven, de zee, natuurreservaat De Ijzermonding (naar gelang de gekozen afstand).

De startzaal ligt midden in de Sint-Laureinsduinen en op een goede 100 meter van het strand.

Het natuurreservaat De Ijzermonding is het grootste natuurherstelproject ooit in Vlaanderen.  De vroegere militaire marinebasis werd volledig ontmanteld en hersteld in de vroeger toestand. Strand, slikken, schorren en duinen maken deel uit van dit reservaat. Nergens anders langs de Vlaamse kust is er en riviermonding waarbij een getijdengebied aansluit met strand, zeereepduinen, achterliggende duingraslanden en mosduinen tot en met de polder. Tel daarbij nog de overgang van slikken en schorren naar kopjesduinen, en het ecosysteem is compleet. Het gebied was sterk aangetast, maar een grootschalig natuurherstelproject heeft de oppervlakte slik, schor en duin weer veel vergroot en de natuurlijke, grillige overgangen hersteld. Ongeveer 135 ha van dit biotoop wordt als Vlaams natuurreservaat beheerd.

Natuurparels het jaar rond...:

Zeehonden: Regelmatig zwemmen zeehonden, bij opkomend tij, binnen in de monding om voedsel te zoeken en te rusten op het slik.
Sedert het natuurherstel komen veel meer vogels fourageren en broeden in het natuurgebied: de kleine zilverreiger en de kluut zijn al lang geen zeldzaamheid meer.
Lente: veel doortrekkende (Rosse grutto, Kemphaan, Regenwulp, Goudplevier, Kanoetstrandloper, Bontbekplevier, …) en broedende vogels (Bergeend, Scholekster, Kleine plevier, …).
Zomer: Schorrekruid, Lamsoor, Zeekraal, Zeewolfsmelk, Kleine zilverreiger, Roodborsttapuit en Tapuit
Herfst: vogels die even bijtanken voor ze verder trekken naar hun overwinteringsgebieden: Rosse Grutto, Zwarte ruiter, Bonte strandloper,… (zie lente)
Winter: Tureluur, Zilverplevier, Rosse grutto, Bonte strandloper, Goudplevier, Steenloper, Paarse strandloper, Zeehond, …
Heel het jaar door zorgen schapen voor de begrazing.
In de toekomst hopen we op broedende sterns.

Langsheen het heraangelegde wandel- en fietspad en van op een aantal uitkijkpunten kan je genieten van het slikke- en schorrelandschap.

Het gedeelte langsheen het strand komt voorbij de militaire basis Lombardsijde...hier krijg je een heerlijk stukje ongerept strand voorgeschoteld.

De grotere afstanden trekken zelfs tot in Middelkerke. Dit langsheen de rustige straten en golvende duinenpaadjes. Ook de polders, de overgang tussen de duinen en het binnenland, worden niet vergeten.

Ondertussen bestaat Wandelclub De Duintrappers Westende 53 jaar.  Daarmee is het de oudste wandelclub van West-Vlaanderen en één van de oudste in ons land.  In 2019 kregen we dan ook de toestemming van Zijne Majesteit de Koning om de titel Koninklijk te dragen.

 Vertrek: Parking Demervallei om 7.30 uur. Terug omstreeks 19.00 uur. Inschrijven doe je door 7 € te storten op rekening BE 10 1460 5347 2704 met vermelding Westende en de naam van de deelnemers. Het bedrag moet vόόr 9 september op onze rekening staan.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn