Wsc - Langdorp vzw

4006

Zondag 7 juni 2015

Busreis Waterloo.

Waterloo leeuwVier dagen voor de Slag van Waterloo in juni 1815 trok Napoleon binnen in België. Het grondgebied van België weliswaar, want ons land bestond op dat moment nog niet.
De beslissende dag voor Keizer Napoleon was op 18 juni 1815. Zijn Franse leger van 124.000 man werd ingeklemd door de coalitielegers. Het Engels-Hollandse leger van 97.000 manschappen werd aangevoerd door hun generaal Wellington en de prins Willem van Oranje, de latere koning van Nederland. Het Pruisische leger telde 117.000soldaten en werd geleid door veldmaarschalk Blücher. Na 8 uur intens strijdgewoel eindigt de veldslag met de nederlaag van de Franse troepen. Er werden bijna 9.500 doden en 32.000 gewonden geteld. Voor bezoekers is het uniek dat veel bewaard is gebleven: het slagveld, Napoleons hoofdkwartier, de boerderijen en diverse gebouwen. Het platteland rond Waterloo is afgebakend met 135 gedenktekens. Een aantal onder hen zijn opgericht ter ere van elk van de naties die op het slagveld vertegenwoordigd waren. Andere werden gebouwd door families, ter nagedachtenis van de dappere strijders van Waterloo.

Op 7 juni 2015 viert de Belgische Wandelclub “Les Marcheurs du Hain” (FFBMP BBW 016) de Tweehonderste verjaardag van de Slag van Waterloo. Ze organiseren een uitzonderlijke wandeling (5 – 10 – 20 km.) langs het voormalige slagveld en de strategische posities van Wellington en Napoleon. De start is in het College Cardinaal Mercier, Chaussee de Mont Saint Jean 83 – 1420 Braine-l’Alleud.

.

Alle afstanden komen eerst langs de befaamde boerderij van Hougoumont. Na de splitsing gaat de 5 km via een paar gedenkstenen en de heuvel met de leeuw, museum en panorama naar de controle. Vanuit de controle gaan ze met de andere afstanden terug naar de start. De 10 en 20 km passeren de Victor Hugo zuil, de “boerderij de la Belle Alliance” en het monument van de gewonde arend. De 10 km gaat nu naar de boerderij de la Papelotte waar ook de 20 km terug is bijgekomen. Samen gaan ze via de monumenten Marcognet, The Royal Irisch Rangers, Général Picton, Hanovriens, Division Durutte, Gordon en het monument voor de Belgen naar de controle waar ze met de 5 terug naar de start gaan. De 20 km gaat na de splitsing van de 10 naar de controle waar een lus voorzien is langs de ferme du Chantelet, het monument van de Italiaanse en Poolse soldaten en langs het laatste hoofdkwartier van Napoleon. Na de lus gaan ze nog via het Pruisisch monument naar de ferme de la Papelotte waar ze de 10 km terug vervoegen.
In het bezoekerscentrum kunnen de wandelaars, op vertoon van de inschrijfkaart, een all-in ticket bekomen aan 10 euro in plaats van 15 euro. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur en bevat de heuvel met de leeuw, het panorama en een film 4 D.

Vertrek: parking Demervallei om 8 uur. Terug omstreeks 16.30 uur.
Inschrijven doe je door 7 euro te storten op rekening BE10 1460 5347 2704 met vermelding Waterloo. 
Het bedrag moet voor 29 mei op onze rekening staan.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn