Wsc - Langdorp vzw

4006

Het ontstaan

Beste wandelvrienden.
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, wanneer is onze Wandelclub ontstaan? Waarom is de Pinguin gekozen als "Mascotte", enz. Om op deze vragen een correct antwoord te geven ben ik in onze archieven gaan neuzen, dankzij de gevonden gegevens en mijn herinneringen ben ik tot het volgend resultaat gekomen, en heb het als titel meegegeven:
DE WANDELCLUB VAN LANGDORP STELT ZICH VOOR.
Hoe groot of hoe klein onze deelgemeente ook mogen wezen, het feit is dat enkele Langdorpenaars elkaar leren kennen hebben aan de inschrijvingstafel van de eerste wandeltocht "Loven boven" vele jaren geleden.
Door het groeien van deze vriendschap en het regelmatig wandelen, hebben ze het plan opgevat om een wandelclub op te richten. In 1975 is de Wandelsport club van Langdorp ontstaan. Waarom Wandel Sportclub-Langdorp? Op het ogenblik van de oprichting was de fusie met Aarschot nog niet tot stand gekomen, en was Langdorp nog onafhankelijk. Als mascotte werd de"Pinguin"gekozen. Het is een dier dat zowel te water als op het land zijn mannetje weet te staan, het legt jaarlijks vele kilometers af in alle weersomstandigheden.
In die tijd, we schrijven 1975, toen er in Langdorp gesproken werd over het wandelen, was er hier en daar wel iets te bespeuren op het gebied van "Sport voor allen". Alle sporttakken en culturen kwam men tegen, maar "wandelen" scheen een vreemd woord te zijn. Wandelen scheen toen nog geen massa-aktiviteit, voor iedere burger, van de jongste onder de jongeren, tot de oudste onder de oudere, te zijn.
Het waren enkele mensen die het nut van het wandelen hadden leren kennen en genieten, die de koppen bij elkaar staken, afspraken maakten en besloten samen in groep te wandelen. Dat er meer van deze soort mensen rondliepen bewijst de zo talrijke deelname aan de gewone wandelingen.
Een bestuur werd verkozen, een programma opgesteld, de aktiviteiten werden verdubbeld om de groep tot een handelbaar geheel te houden, gezien bij de aanvang steeds in groep en onder leiding werd gewandeld.
Op 19 maart 1977 sluit W.S.C. Langdorp zich aan bij de Nationale Wandelfederatie.
Door deze aansluiting werd niet alleen de eigen streek verkend en bewandeld, maar gans het land werd doorkruist om van de pracht van onze natuur te gaan genieten, vitaminen op te doen voor de volgende werkdagen en om onverbreekbare banden te smeden.
Naast haar wandelaktiviteiten was de club nog aktief op het gebied van geleide natuurtochten, steeds onder de leiding van een gekend natuurgids.
Dat de wandelclub een stijgend succes kende, kan men vaststellen aan volgend tabelletje, tijdens de eerste jaren van ons bestaan:
Aantal wandelaars in 1976: 299 (4O)---1977: 197 (88)--- 1978: 1671 (116)---1979: 2212 (197)---1980:3031 (224).
Tussen ( ) het aantal leden.
Tot op heden hebben veel van onze wandelvrienden elkaar leren kennen en hopen er nog meer te mogen ontmoeten. Vele mensen willen graag wandelen maar hebben een beetje angst, zij denken aan kompetitie, aan de grote afstanden, de snelheid. Dat is volledig fout, men wandelt zoals men het graag zelf wil, men kan steeds kiezen tussen verschillende afstanden.
En tot op de dag van vandaag is mijn leuze nog steeds : "BLIJF GEZOND-WANDEL MEE"
Gerard

De geschiedenis van onze Wandel Sportclub Langdorp.

In het begin van de jaren 70 leerden enkele Langdorpenaren elkaar kennen aan de inschrijvingstafel van de eerste wandeltocht “Loven Boven”.  In die tijd bestond er al wel “Sport voor allen”, waar alle sporttakken en cultuurvormen terug te vinden waren, maar “wandelen” was toen nog een zonderlinge activiteit.  Het waren nog maar enkelen die de smaak te pakken hadden, en het nut van wandelen voor jong en oud inzagen en dan ook de koppen samen staken om in groep te gaan wandelen.

Door het groeien van de vriendschap en het geregeld samen wandelen werd onder impuls van Gerard De Haes beslist zelf een wandelclub op te richten.  In 1975 werd dit werkelijkheid, onder zijn voorzitterschap, en in 1977 sloot Wandel Sportclub Langdorp aan bij de toenmalige Nationale Wandelfederatie.

De club is gestart met 31 leden; dit aantal groeide in 1979 al aan tot 161, in 1980 tot 204.  In september 2006 telt de club 762 leden, waardoor Wandel Sportclub Langdorp één van de grootste wandelclubs is in Vlaanderen.
Het aantal deelnemers die W.S.C. Langdorp op de eigen organisaties mochten begroeten groeide evenredig met de groei van de club.  Het beste voorbeeld is de MARS DER ZUIDERKEMPEN, elk jaar in de maand maart : de eerste uitgave in 1976 moest zich met 42 deelnemers tevreden stellen; in 1977 : 197, in 1987 : 1.666, in 1992 : 2.405 , in 1997: 2.811, in 2000: 3.302, in 2002: 3.413, in 2003: 4120, in 2006: 3.566 .  Door de organisatie van 8 wandeltochten schenkt de club jaarlijks aan meer dan 10.000 wandelaars de gelegenheid om Aarschot en omgeving te verkennen en te leren waarderen..

Een onvergetelijk hoogtepunt in de geschiedenis van de club was de organisatie van de Nationale Wandeldag in 1986: meer dan 9.500 wandelaars namen er aan deel, meer dan 350 helpers verleenden hun medewerking.

Onze leden wandelen ook bij de organisaties van de andere clubs: elke zondag nemen meer dan 200 wandelaars van W.S.C. Langdorp deel aan één of andere wandeltocht in het land.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn