Wsc - Langdorp vzw

4006

maandag 27 april 2020 te 19.30 uur

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandel Sportclub Langdorp v.z.w. zal gehouden worden op
maandag 27 april 2020 te 19.30 uur in ons Secretariaat – Testeltsesteenweg te Langdorp – centrum.

Lees meer...

OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag uitbrengen op de Algemene Vergadering.

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen van 2019 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 23 maart te 19 u en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 27 april 2020 hierover verslag uit te brengen.

 Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 18 maart 2020 te melden aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys.

 

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP

Die bereid zijn mee te denken over het beleid van de club, en de jaarlijkse statutaire algemene vergadering(en) bij te wonen.

De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club betreft betekent dit dat zo een 470 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan  te verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.

Lees meer...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn