Wsc - Langdorp vzw

4006

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP

Die bereid zijn mee te denken over het beleid van de club, en de jaarlijkse statutaire algemene vergadering(en) bij te wonen.

De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club betreft betekent dit dat zo een 470 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan  te verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.

Alle leden zijn “toegetreden leden”; de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken. Beide categorieën hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 50 vaste leden.  

Hoe kan je vast lid worden?

Indien u wenst VAST LID van WSC Langdorp vzw te worden en dus ook stemgerechtigd lid op onze Algemene Vergaderingen, vul dan het formulier achteraan in het Pinguineke in en bezorg het voor 30 maart 2020 aan één van onze bestuursleden, of maak u kenbaar via e-mail bij de secretaris of de voorzitter.

En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden aan de secretaris of de voorzitter.  Dan wordt  je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.)

Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter.

Zie verder -> Algemene vergadering

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn