Wsc - Langdorp vzw

4006

OPROEP REKENINGCOMMISSARISSEN

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten moeten 2 rekeningcommissarissen de rekeningen van de club over het afgelopen boekjaar nakijken en hierover verslag uitbrengen op de Algemene Vergadering.

Wij zoeken langs deze weg 2 à 3 vaste leden van onze club om de rekeningen van 2019 te komen controleren in het Secretariaat op maandag 23 maart te 19 u en dienvolgens tijdens de Algemene Vergadering op maandag 27 april 2020 hierover verslag uit te brengen.

 Gelieve uw kandidatuur hiervoor ten laatste op 18 maart 2020 te melden aan Cyriel Hendrickx of Fons Leys.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn