Blijf gezond - Wandel mee

OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN WSC LANGDORP

Die bereid zijn mee te denken over het beleid van de club, en de jaarlijkse statutaire algemene vergadering(en) bij te wonen.

De vzw-wetgeving voorziet dat bepaalde beslissingen tijdens een algemene vergadering slechts bij aanwezigheid van 2/3 van de leden kunnen worden genomen. Voor wat onze club betreft betekent dit dat zo een 300 (!) leden zouden dienen aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk onmogelijk, zodat de club bijna zou worden lamgelegd. Een mogelijkheid om hieraan  te verhelpen was in de statuten van onze club een opdeling van de leden te maken tussen een beperkt aantal “vaste” leden en “toegetreden” leden.

Alle leden zijn “toegetreden leden”; de “vaste leden” zijn de leden die stemrecht bezitten binnen de Algemene Vergadering; van hen verwachten wij dat zij de jaarlijkse Algemene Vergadering (en uitzonderlijk: een Buitengewone Algemene Vergadering)  bijwonen. De “toegetreden” leden kunnen de Algemene Vergadering wel bijwonen, maar hebben er geen stemrecht, en hebben ook rechtstreeks niets met de rechtspersoonlijkheid van de vzw te maken. Beide categorieën hebben wel dezelfde rechten in onze Wandelclub. Onze club telt op dit ogenblik ca 40 vaste leden.  

Hoe kan je vast lid worden?

Onze leden hebben steeds de mogelijkheid om “vast lid” te worden, en kunnen zich dan ook kandidaat stellen als “vast lid”, door het invulformulier achteraan in het Pinguineke van maart ten laatste op 25 maart 2024 ingevuld te overhandigen aan een bestuurslid. De kandidatuur wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De leden die zich nu kandidaat stellen zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering van 29 april 2024 (zie verder in dit blad)

En, als je daar behoefte toe voelt, ontslag nemen als vast lid kan door dit gewoon te melden aan de secretaris of de voorzitter. Dan word je opnieuw “toegetreden lid”. (Lidmaatschap vervalt uiteraard automatisch als je op 1 januari geen lidgeld betaald hebt.)

Vragen hierover kan je stellen aan de secretaris of eventueel voorzitter.

 Zie verder -> Algemene vergadering

Onze Club

Geschiedenis

De geschiedenis van onze Wandel Sportclub Langdorp. In het begin van de jaren 70 leerden enkele Langdorpenaren elkaar kennen aan de...

Lidgeld 2024

Lidgeld 2024 Op 1 oktober 2023 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de...

Bestuur

Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: Fons Leys –Strooiselhoeve 21, 3130 Begijnendijk 016/ 69 86 51 – 0473 / 97 24 34 – fons.leys@telenet.be...

Volgende activiteiten

zondag, 14 juli 2024
Clubwandeling, Stertocht
Zomertocht – 50 km van het Hageland
zondag, 21 juli 2024
Stertocht
Stertocht: Keerbergen
zaterdag, 10 augustus 2024
Stertocht
Stertocht: Herselt