Blijf gezond - Wandel mee

De geschiedenis van onze Wandel Sportclub Langdorp.

In het begin van de jaren 70 leerden enkele Langdorpenaren elkaar kennen aan de inschrijvingstafel van de eerste wandeltocht “Loven Boven”.  In die tijd bestond er al wel “Sport voor allen”, waar alle sporttakken en cultuurvormen terug te vinden waren, maar “wandelen” was toen nog een zonderlinge activiteit.  Het waren nog maar enkelen die de smaak te pakken hadden, en het nut van wandelen voor jong en oud inzagen en dan ook de koppen samen staken om in groep te gaan wandelen.


Door het groeien van de vriendschap en het geregeld samen wandelen werd onder impuls van Gerard De Haes beslist zelf een wandelclub op te richten.  In 1975 werd dit werkelijkheid, onder zijn voorzitterschap, en in 1977 sloot Wandel Sportclub Langdorp aan bij de toenmalige Nationale Wandelfederatie.

De club is gestart met 31 leden; dit aantal groeide in 1979 al aan tot 161, in 1980 tot 204.  In september 2006 telt de club 762 leden, waardoor Wandel Sportclub Langdorp één van de grootste wandelclubs is in Vlaanderen.
Het aantal deelnemers die W.S.C. Langdorp op de eigen organisaties mochten begroeten groeide evenredig met de groei van de club.  Het beste voorbeeld is de MARS DER ZUIDERKEMPEN, elk jaar in de maand maart : de eerste uitgave in 1976 moest zich met 42 deelnemers tevreden stellen; in 1977 : 197, in 1987 : 1.666, in 1992 : 2.405 , in 1997: 2.811, in 2000: 3.302, in 2002: 3.413, in 2003: 4120, in 2006: 3.566 .  Door de organisatie van 8 wandeltochten schenkt de club jaarlijks aan meer dan 10.000 wandelaars de gelegenheid om Aarschot en omgeving te verkennen en te leren waarderen..

Een onvergetelijk hoogtepunt in de geschiedenis van de club was de organisatie van de Nationale Wandeldag in 1986: meer dan 9.500 wandelaars namen er aan deel, meer dan 350 helpers verleenden hun medewerking.

Onze leden wandelen ook bij de organisaties van de andere clubs: elke zondag nemen meer dan 200 wandelaars van W.S.C. Langdorp deel aan één of andere wandeltocht in het land.

Onze Club

Geschiedenis

De geschiedenis van onze Wandel Sportclub Langdorp. In het begin van de jaren 70 leerden enkele Langdorpenaren elkaar kennen aan de...

Lidgeld 2024

Lidgeld 2024 Op 1 oktober 2023 is een nieuw werkjaar begonnen, en dit betekent ook: vernieuwing van het lidmaatschap. De lidkaarten en ook de...

Bestuur

Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: Fons Leys –Strooiselhoeve 21, 3130 Begijnendijk 016/ 69 86 51 – 0473 / 97 24 34 – fons.leys@telenet.be...

Volgende activiteiten

zondag, 23 juni 2024
Busreis
Busreis Hamme
vrijdag, 28 juni 2024
Clubwandelingen
Sint-Pieters-Rode
zondag, 14 juli 2024
Clubwandeling, Stertocht
Zomertocht – 50 km van het Hageland
zondag, 21 juli 2024
Stertocht
Stertocht: Keerbergen